„Najważniejszym powodem szczęścia jest bycie tym, kim się jest.”
Erazm z Rotterdamu

Coaching:

 • prowadzenie i wspieranie osób w ich rozwoju poprzez pomoc w wyznaczaniu ich indywidualnych celów oraz w osiąganiu tych celów drogą „aktywizowania” zdolności i potencjałów drzemiących w człowieku.
 • głównym narzędziem coachingu jest rozmowa (ze strony coacha to przede wszystkim aktywne słuchanie, stawianie pytań oraz dawanie feedbacku), która to skoncentrowana jest całkowicie na kliencie (tzn. na osobie korzystającej z coachingu), jego sytuacji i jego potrzebach.
  Ma ona pomóc klientowi w sprecyzowaniu jego celów, jak i odkryciu dróg prowadzących do ich realizacji.
 • Owocem coachingu mają być konkretne rozwiązania, możliwe do podjęcia działania i decyzje, przy czym odpowiedzialność za ich realizację pozostaje w rękach klienta.

Coach:

 • towarzyszy klientowi, ale nie doradza mu ani do niczego nie zmusza, nie ocenia ani nie poucza.
 • szanuje i w pełni akceptuje klienta oraz wierzy, że klient ma w sobie wszelkie zasoby, aby osiągnąć swoje cele w najlepszy dla siebie sposób.

Jako coach pragnę, byś żył pełnią życia, w zgodzie z własnym powołaniem i z własnym ja, będąc w tym szczęśliwym i spełnionym!

Dlatego chcę:

 • pomóc Ci odkryć, co wypełnia Twoje serce i duszę, co jest dla Ciebie ważne i co Cię motywuje, abyś mógł:
  • podejmować dobre decyzje i dokonywać coraz lepszych wyborów
  • czerpać z większej ilości Twoich zasobów
  • byś żył w zgodzie z sobą samym oraz w harmonii z innymi
 • chcę Cię wspierać w:
  • podejmowaniu działania i w procesie uczenia się,
  • w pokonywaniu własnych lęków, oporów i chęci wycofania się,
  • w przyjmowaniu porażki jako okazji do uczenia się
 • chcę podsycać drzemiący w Tobie ogień, motywować Cię, zachęcać do działania, a może czasami wręcz nakłaniania Cię, abyś wziął ster życia w swoje ręce.

Jeśli myślisz, że mogłabym Ci pomóc, to zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Joanna Mazurek
email: amazurek@wp.pl
tel. +48 530 430 183